ระบบสารสนเทศพนักงานราชการระดับกรม Version 2.0

ระบบสามารถทำงานได้ดีบน google chrome หรือ firefox

หากพบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อที่ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทรศัพท์ 0 2562 0536 ภายใน 3317, 3325